Betrouwbaarheid van high end electronica — La fiabilité de l’électronique haute-fidélité

Hoe duurder, hoe betrouwbaarder …

Geachte lezer, dat kan wel eens zo uitkomen, maar dat is het in veel gevallen niet! Als dit U verbaast, denk dan niet meteen dat U op de eerste plaats van de Top 2000 aller stommelingen staat, want als het high end audio betreft, maak ik zelf een veel betere kans op die hoogste plaats van dat ereschavot.

Wat wil het geval? Toen ik een 36 jaar geleden tijdens, en later na, mijn onderwijsbaan de audio wereld betrad, belandde ik, voornamelijk door persoonlijke interesse, al snel in het duurdere segment van de audio branche. Denk aan beroemde merken van toen als Dahlquist, Grado Signature, Sequerra, Krell, Koetsu etc. Ik had toen ook sterk het idee dat de duurdere merken de hoogste mate van betrouwbaarheid hadden, het beste zouden presteren etc. De tijd leerde anders …

Het duur zijn van een product kan allerlei oorzaken hebben. Negatieve oorzaken als bijvoorbeeld  inefficiëntie. Lijkt me gemakkelijk te begrijpen. Of onbeschaamde winstbijtelling van de ondernemer. Ook simpel. En U heeft van beiden waarschijnlijk geen weet. Het is duur, dus het is goed. Verder wordt er vaak niet gedacht. Andere oorzaken zijn ook het gebruik van dure componenten, dure behuizingen, dure arbeid en om het gevolg van het een en ander er maar alvast bij te halen: de kleine aantallen. Geloof me, duur(der) is niet altijd beter, niet altijd betrouwbaar(der). Dat is allemaal iets dat de tijd leert en waarbij U, als U de veilige weg bewandelt, hopelijk terug kunt vallen op iemand of een bedrijf, die U bij kan staan als het “tegenvalt”.

Als we begrijpen dat high end materiaal vaak in kleine aantallen geproduceerd en verkocht wordt, dan laat het zich ook goed begrijpen dat we het -in productie termen- bijna over prototypes hebben. En prototypes hebben onder andere één vervelende eigenschap, namelijk dat het ontwerp geen tijd  krijgt om vóór de verkoop te bewijzen wat de verwachtte levensduur zal zijn van componenten in de schakeling en het apparaat in zijn geheel. Dat is vaak een kwestie van afwachten. Voor de ontwerper-fabrikant heel vervelend, en zeker voor de persoon die zich inmiddels eigenaar mag noemen van zo’n “exclusief” high-end apparaat. Gaat het mis, geen zorg, mits de fabrikant, de distributeur, de dealer van goede komaf is en klaar staat om het een en ander naar tevredenheid op te lossen. Is dat niet het geval …, ja, dan zit je!

Vergelijk high-end audio met high-end sport auto’s en U ziet dat de perikelen vaak hetzelfde zijn. Maar U ziet ook dat er tussen het ene merk en het andere ook weer onderlinge verschillen zijn. Denk eens aan een merk als Porsche en een merk als, noem eens wat, Ferrari. Ik ben geen kenner, maar ik denk dat in ieder geval gevoelsmatig, het gemiddelde vertrouwen in een Porsche hoger is dan in dat van een Ferrari. En terwijl ik dit schrijf vraag ik me af of dat ook betekent dat ik het liefst een Porsche zou hebben …? Nou dat weet ik dus zo net nog niet.

Even door op die Porsche. Ik vermoed dat de betrouwbaarheid  een gevolg is van jarenlang achter elkaar het ontwerp corrigeren, bijschaven en heel voorzichtig nieuwe dingen toevoegen. Op die manier hou je wat goed is, verbeter je wat goed is en voeg je heel gecontroleerd iets nieuws toe wat het nog beter maakt. Maar wel in kleine stapjes.

Tijdens onze HifiWinkel jaren in Eindhoven zagen we allerlei apparatuur voorbij komen en omdat we ook in de middenklasse  apparatuur verkochten, hadden we daar ook een bekend Japans merk. Net als bij ieder ander Japans merk kregen we elk jaar (of was het 2 jaar?) te maken met modellen die opgevolgd werden door een nieuwe versie. Model 2000 werd model 2001 en model 2001 werd na verloop van tijd 2002. Prima spul, prima betrouwbaarheid. We bekeken in die tijd van alles van binnen en van buiten om een geschikt apparaat te vinden met voldoende ruimte in de kast en voldoende basiskwaliteit om door middel van modificaties naar een hoger niveau te tillen. En wat viel op? Model 2001 was elektronisch 99,99% gelijk aan model 2000. Model 2002 was 99,99% gelijk aan model 2001 etc. Maar de kleine verschillen die er waren, waren wel belangrijke verschillen voor wat betreft betrouwbaarheid en geluidskwaliteit. Maar toch. Dat las je niet af aan de nieuwe brochure en ook niet aan de nieuwe, enthousiaste testverslagen … Misschien is dat ook het geval bij Porsche?

Als we in eigen huis blijven kan ik zeggen dat we bij PrimaLuna ook in hele kleine wel overwogen stapjes vooruit werken. Uitgaande van het basisontwerp in kleine stapjes dingen corrigeren, verbeteren, toevoegen. Héél, héél gecontroleerd. En tóch krijg je nog, meer dan je zou willen, te maken met onverwachte probleempjes door iets te veranderen. Maar goed, het resultaat is wel dat PrimaLuna voor ons het meest betrouwbare merk is dat we ooit in handen gehad hebben (luidsprekers even uitgesloten, dat is altijd in orde) … De meeste probleempjes hebben we gehad met het meest afwijkende product en dat is de cd speler. Deels opgebouwd uit een ProLogue 3 (voorversterkerdeel) en deels nieuw digitaal ontwerp. En dat laatste was zoveel nieuws in een keer, dat dit de problemen gaf. Het ontwerp is en was 100% betrouwbaar, maar het gebruik van een print (wat we bij de rest van PrimaLuna niet doen en deden) heeft ons wat kopzorgen en after sales werk gegeven.

Maar er is niemand die met een probleem is blijven zitten en dát is een zekerheid die U bij aanschaf van high end apparatuur gewoon nodig heeft. U kunt NIET uitgaan van een gegarandeerd betrouwbaar high end apparaat, hoe mooi het ook klinkt op het moment van aanschaf, maar U kunt zich de gewenste garantie verschaffen door naast de juiste keuze van het apparaat, ook de juiste keuze van uw leverancier te doen. Dat geldt voor U als consument, dat geldt voor uw dealer en dat geldt voor de importeur. Het apparaat is zo goed als de mensen die er achter staan! Ik denk te mogen zeggen dat wij dat in 36 jaar aardig goed gedaan hebben, dus ik maak bij deze graag even reclame voor onszelf en onze producten.

Plus c’est cher, plus c’est reliable…

Cher lecteur, ce devrait en être ainsi, mais ce n’est malheureusement pas toujours ainsi ! Si cela vous surprend, ne pensez pas que vous êtes sur la première place du Top 2000 des idiots, car en ce qui concerne la haute-fidélité, j’ai certainement moi-même déjà atteint le haut du podium.

Comment y suis-je arrivé ? Il y a 36 ans, lorsque j’ai quitté mon travail dans l’éducation nationale pour entrer dans le monde de l’audio, je suis très rapidement tombé dans le segment le plus cher de la branche audio, tout simplement par intérêt personnel. Pensez aux marques de l’époque telles que Dahlquist, Grado Signature, Sequerra, Krell, Koetsu… Moi aussi je pensais à l’époque que les marques les plus chères étaient synonymes d’un haut niveau de fiabilité, de meilleures prestations. Le temps m’a fait découvrir une autre réalité…

La cherté d’un produit peut avoir de nombreuses origines. Des raisons négatives telles que par exemple l’inefficacité, facile à expliquer toutefois ou alors un profit supplémentaire pour le fabricant, facile à comprendre. Et bien entendu vous n’êtes certainement au courant d’aucun des deux. C’est cher donc c’est bon. Très souvent on ne pense pas plus loin. D’autres raisons sont l’utilisation de composants chers, de châssis chers, une main d’oeuvre chère et pour sûr, le fait que la haute fidélité est toujours produite en petite quantité. Faites moi confiance (plus) cher n’est pas toujours (plus) fiable. C’est un constatation que l’on fait avec le temps et si vous prenez un chemin sécurisé, vous rencontrerez certainement une personne ou une compagnie qui vous aidera si vous n’êtes pas certain de votre choix.

Lorsqu’on comprend que les produits haute fidélité sont souvent fabriqués et vendus en petite quantité, on assimile immédiatement qu’en terme de production on parle pratiquement de prototypes. Et les prototypes ont entre autres une caractéristique ennuyeuse, le fait que la conception d’origine n’a pas le temps d’être assez testée avant la mise en vente, aussi la fiabilité des composants et de la totalité de l’appareil n’est pas prouvée. Aussi est ce souvent une question d’attente. Pour le concepteur-fabricant s’est très embêtant, mais aussi pour le nouveau acquéreur d’un produit si ‘exclusif”. Un problème, ne vous en faites pas aux dires du fabricant, du distributeur, du revendeur, ils sont là pour trouver des solutions, mais si il n’y en a pas, alors…

Si on compare l’audio haute-fidélité aux voitures sport de luxe, on réalise que les difficultés sont exactement les mêmes. Mais on voit aussi qu’entre les différentes marques il y a des différences. Par exemple, Porsche et Ferrari pour ne citer que ces deux. Je ne suis pas un vrai connaisseur, mais j’ai le sentiment que la fiabilité d’une Porsche est légèrement supérieure à celle d’une Ferrari. Et alors que je l’écris, je me demande si je préférerais avoir une Porsche … et bien honnêtement je ne le sais pas encore.

Continuons avec cette Porsche. Je suppose que cette fiabilité est due à des années de correction de la conception initiale, d’affinement et de nouveaux ajouts bien pensés. C’est la seule façon de conserver le bon. d’améliorer le bon et de moderniser le bon. La seule vraie façon d’obtenir un bon résultat est de le réaliser en petites étapes.

Pendant nos années HifiWinkel à Eindhoven nous avons vu toutes sortes d’appareils et comme nous vendions aussi des appareils de classe moyenne, nous vendions aussi la fameuse marque japonaise. Comme toutes les autres marques japonaises, nous avions tous les ans (ou tous les deux ans) de nouveaux modèles. Modèle 2000 devenait donc modèle 2001 et modèle 2001 devenait quelques temps plus tard 2002. Bons produits, bonne fiabilité. Nous prenions notre temps pour examiner en détail l’intérieur et l’extérieur car nous recherchions un appareil qui aurait assez d’espace à l’intérieur du châssis et une qualité de base suffisante pour pouvoir effectuer une modification interne et obtenir de meilleurs résultats soniques. Et qu’avons nous constaté ? le modèle 2001 était électroniquement à 99,99 % le même que le modèle 2000, et la seule différence était le châssis. Et tout ceci n’était pas décrit dans la nouvelle brochure et dans les nouveaux tests très très enthousiastes… Et pour les nouveaux modèles Porsche, est ce la même histoire ?

Si nous examinons notre propre marque, PrimaLuna, je peux affirmer que nous partons toujours d’une conception de base que nous modifions, améliorons en petites étapes et à laquelle nous ajoutons des nouveautés progressivement. Tout est extrêmement contrôlé, très contrôlé. Et même en fonctionnant de cette façon il nous arrive de rencontrer des problèmes inattendus suite à une petite modification. Mais bon toutefois le résultat est que PrimaLuna est aujourd’hui une des marques les plus fiables que nous ayons jamais eu dans nos mains (bien entendu nous ne parlons pas des enceintes qui elles ont l’avantage d’être toujours okay) La plupart des problèmes que nous avons rencontrés sont sur le produit le plus différent, soit le lecteur cd. Une partie construite à partir d’un ProLogue 3 (la partie préamplification) et le reste de l’appareil étant une conception numérique nouvelle. Mais cette dernière conception comportait énormément de nouveautés introduites une seule fois  dans un seul produit et cela nous a posé des problèmes. La conception est fiable à 100 %, mais l’utilisation d’une plaquette imprimée (que nous n’utilisons dans aucun autre produit PrimaLuna) nous a fait avoir des cheveux blancs et nous a donné du service après-vente.

Mais bon toute notre équipe s’est mis à l’oeuvre pour trouver des solutions et c’est vraiment la seule bonne attitude à avoir pour satisfaire tous les acheteurs de haute-fidélité. Il est impossible pour un acheteur de produits haute-fidélité d’avoir la garantie d’une fiabilité parfaite au moment de l’achat. Mais le distributeur peut s’assurer une garantie en choisissant le bon produit et le bon fabricant. Quant à l’acheteur il peut s’assurer de cette garantie en choisissant le bon revendeur. Car si le produit est bon, le revendeur et le distributeur seront là pour le supporter en cas de besoin. Je pense qu’en 36 ans nous avons raisonnablement bien choisi nos produits et j’en profite pour faire de la publicité pour nos produits et nous-mêmes.

Over hermanvandendungen

Almost 40 years of being with and in the world of high-end audio equipment. As distributor of Krell, Sonus Faber, Cello, Conrad-Johnnson and many more, initiator of brands like Kiseki, Cogelco, AH!, PrimaLuna, Mystère and maybe more to follow.
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen info - Informations générales en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

13 reacties op Betrouwbaarheid van high end electronica — La fiabilité de l’électronique haute-fidélité

 1. En een applaus voor jezelf! Ik denk dat je hier een heel goed punt hebt dat niet altijd even goed over het voetlicht wordt gebracht. De laatste regels vatten het perfect samen.

  Arthur

  • hermanvandendungen zegt:

   Hoi Arthur,

   Bedankt voor je reactie en het doet me natuurlijk deugd dat je het met me eens bent in deze :-).

   Groet,

   Herman van den Dungen
   DUROB AUDIO BV

 2. Bert Oling zegt:

  Dag Herman,

  Het is inderdaad net als in de grote-mensen-economie: een kwestie van vertrouwen. Toch moet ik als productonderzoeker en recensent vaststellen dat de gemiddelde kwaliteit van nieuwe producten in het HE segment de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. Ik kom nauwelijks nog producten tegen met een belabberde mechanische en elektrische kwaliteit, zoals een print met S39 gesoldeerde zwevende connectoren en doorgekraste printbanen met onbegrijpelijke draadjespatronen. Ook niet van nieuwe startups. Dat kan ook niet in de huidige competitieve markt met al zijn vlotbabbelende fora. Je krijgt als nieuwkomer maar één kans ….. Veel succes!

  • hermanvandendungen zegt:

   Hoi Bert,

   Inderdaad in de eerste plaats van vertrouwen -belangrijk-, maar nog belangrijker is -als het puntje bij het paaltje komt- dat het gestelde vertrouwen bewezen wordt. En daar schort het gewoon te vaak nog wel eens aan. Dat kan een KOPER beter beoordelen dan iemand die het product onderzoekt of na een in vergelijk korte gebruiksperiode, recenseert. Ik ben zelf trouwens van de overtuiging dat “alles wat een stekker heeft, komt een keer aan de beurt”.

   Een aardige anekdote is dat ik een keer met een high-end fabrikant van “hoge komaf” een ritje door het land maakte. Ik reed en hij zat op de achterbank. Leek me een goeie gelegenheid om eens te beginnen over de betrouwbaarheid van zijn producten. Tijdens dit gesprek moest ik dus steeds in de spiegel kijken om zijn reactie te kunnen zien. Ik ben aardig kleurenblind, maar ik kan je vertellen dat zijn kleur en zijn bloeddruk aardig opliepen tijdens dit gesprek. Hij meende echt dat ie heel betrouwbare producten maakte. Volgens hem ging hooguit 3% ooit defect. Toen ik hem antwoordde: “Je zult 300% bedoelen!” dacht ik dat ie onder zijn witte boordje een slagaderlijke bloeding kreeg, zo rood werd ie …. Zijn personeel durfde het juiste percentage niet aan hem door te geven …

   Ter verklaring wat ik bedoel met 300%: als een apparaat 3 x defect gaat in de garantie-periode (deels door de wet en verder door de fabrikant bepaald). De dealer zorgt voor de eerste “opvang”, de distributeur voor de reparatie. De fabrikant zorgt meestal voor de levering van de onderdelen. Laat ik duidelijk maken dat de fabrikant de garantie GEEFT en dat de IMPORTEUR voor de kosten ervan opdraait, simpelweg omdat er never ever een regeling voor getroffen is. Een duidelijke misstand vind ik persoonlijk. Je zou eigenlijk voor elk standaard probleem een standaard oplossing en een standaard tarief moeten hebben. Zoiets zie je wel in de auto industrie, maar of wij dat bij onze biz ooit mee gaan maken?

   Groet,

   Herman van den Dungen
   DUROB AUDIO BV

   • Bert Oling zegt:

    Mijn inbreng in deze discussie ging vooral over de positieve ontwikkeling die ik vaststel als het gaat om de intrinsieke kwaliteit van nieuwe producten. Maar ben het volledig met je eens, je komt een keer aan de beurt: bij moderne elektronica zijn de eerste maanden doorslaggevend, verder zijn elco’s meestal na zo’n 15-20 jaar aan vervanging toe en soldeerverbindingen hebben niet het eeuwige leven. En als je als klant aan de beurt bent dan komt de echte kwaliteit van de serviceverlening om de hoek kijken. Veertje: Herman, je doet het nog steeds goed!

 3. Onno Kiviet zegt:

  Beste Herman,

  Ik loop ook al een aardig tijdje mee in de hifi wereld. Meer dan 30 jaar als hobbyist en de laatste paar jaren als professional.

  Ik kan volledig beamen dat de service en after-sales van Durob en De Hifiwinkel altijd tip top in orde is. In mijn beleving en optiek was juist De Hifiwinkel één van de zaken die ALTIJD het woord service hoog in het vaandel had staan. Een zaak waar je een goed en gedegen advies kreeg en vriendelijk werd behandeld als (potentiële) koper. Waar men de tijd voor je nam.

  Wat mij brengt tot een persoonlijk woordje over service en zorg e.d aan jou. En wat ik met veel plezier wil delen met je !

  Het was 1994 en ik had de stoute schoen aangetrokken om persoonlijk met Durob te gaan bellen over het servicen van mijn Kiseki Blue Agaat element. Dit telefoongesprek liep uit in een gesprek van ruim 3 uur waarin allerlei zaken de revue passeerden en ik het element uiteindelijk persoonlijk mocht langs brengen op je priveadres voor controle. De kennismaking met je was een feit en een paar weken later viel er als bonus een hele dikke enveloppe op de mat met allerlei folders en testrapporten. Weer een aantal weken later kreeg ik mijn Kiseki keurig teruggestuurd met zelfs een origineel naaldbeschermkapje en geen rekening erbij. Toen ik je daarover weer belde zei je dat het service was!

  In dit telefoongesprek ging het alweer gauw over allerlei dingen en ik weet nog dat ik op een gegeven moment vroeg aan je of ik een keer Conrad-Johnson mocht beluisteren bij mij thuis. Dat mocht en was geen enkel probleem. Twee weken later stond Bob (Jansen) bij mij thuis met Conrad-Johnson PV-12 en de MF 2300 en een Audio Research eindversterker en Transparant kabels en ik mocht deze set een maand gaan beluisteren. De maand werd twee maanden en toen kreeg ik een telefoontje van Bob dat hij de set weer wilde ophalen. Helaas was op dat moment een week ervoor mijn vrouw plots overleden. Geen probleem en ik bel wel weer eens, zei Bob toen. Ruim 4 maanden later belde Bob opnieuw en werd de set opgehaald. Helaas kon ik de C-J set niet kopen (hoe graag ik het ook wilde), want alle spaarcenten waren inmiddels opgegaan aan de begrafenis van mijn vrouw. (We konden haar niet verzekeren vanwege haar hartafwijking).

  Hoewel mijn vrouw niets met mijn audiohobby had, zag ze wel altijd hoe enthousiast ik ermee was en ook over de Conrad-Johnson set. Door die Conrad-Johnson set begreep ze ook mijn passie voor deze prachtige hobby. Ze vond het zelfs het allermooiste geluid wat ze ooit had gehoord.

  Het feit dat ik van jou de gelegenheid kreeg om thuis de C-J te beluisteren en jij in feite mijn vrouw hebt kennis laten maken met High-End geluid, is iets waar ik je tot op de dag van vandaag nog steeds diep dankbaar voor ben. Kortom, ik durf dus wel met volle overtuiging te zeggen en te beamen dat Service bij Durob en de voormalige Hifiwinkel in Eindhoven met een Hoofdletter wordt/werd geschreven. Hulde dus !!

  • hermanvandendungen zegt:

   Dag Onno,

   Ja, ik kan me dat allemaal nog herinneren, zeker als je het nog eens zo beschrijft. Dat waren wel heel andere tijden, toen en nu. We doen nog steeds ons uiterste best de service te geven die een product het “high-end” label doen verdienen. Maar als ik de leen-mogelijkheden van toen vergelijk met de mogelijkheden (zeg maar gerust de onmogelijkheden, want dat kan echt niet meer vandaag de dag) van vandaag … How time changes. Overigens, geachte lezer, de door Onno genoemde termijn was echt iets dat veroorzaakt werd door zijn toenmalige persoonlijke omstandigheden, dat was geen usance om het zo maar eens te zegegn. Enne … de activiteiten van DÉ HifiWinkel in Eindhoven zijn deels verplaatst naar Beek-Ubbergen (DÉ HifiWinkel), Weerdinge (DÉ HifiStudio – ook al ligt dat verder weg) en Nuenen (AudioXperience voor met name Somus faber).

   Met vriendelijke groet,

   Herman van den Dungen
   DUROB AUDIO BV

   • Onno Kiviet zegt:

    Hoi Herman,

    Dat ik destijds een zeer uitzonderlijke uitzondering heb genoten, heb ik mij altijd beseft tot op de dag van vandaag. Toch wilde ik het niet onvermeld laten, omdat het bij mij een uitzonderlijke en onuitwisbare herinnering en indruk heeft achter gelaten. Maar waar ik ook tot het diepst van mijn ziel je dankbaar voor ben en van mij mag dat de hele (virtuele) wereld dat weten.

 4. Rob Wilms zegt:

  Hoi Herman,

  Dit verhaal slaat de spijker op de kop en is mij ook uit ’t hart gegrepen. Ik vertel het mijn klanten bijna dagelijks, maar ’t blijft moeilijk. Goed dat ’t eens op schrift is gezet!!

  Groet

  Rob Wilms

  • hermanvandendungen zegt:

   Gewoon met zijn allen DUIDELIJK zijn en geen onzin vertellen, dat is volgens mij de te volgen weg. Maar ja, als muziek, hifi, de passie is, dan verliest de mens soms de realiteit uit het oog.

   Groet,

   Herman van den Dungen
   DUROB AUDIO BV

 5. Hoi Herman,

  Ook ik vind dat je het op deze manier zeer goed verwoord hebt…..
  Ik vertel het -net als Rob- ook bijna dagelijks aan mijn klanten.

  Met vriendelijke groet,

  Ferry Kremers
  Dé Hifistudio Weerdinge

Geef een reactie - Laisser un commentaire

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.